Main menu:

Curasyd


Go to content

Din lokale BPA Samarbejdspartner i Syd – og Sønderjylland.

Et godt & gratis tilbud til dig, der har lyst og overskud til at leve livet som handicappet,uden at skulle skænke alt papirarbejdet en tanke ................

30 års erfaring som arbejdsgiver – heraf 15 år som handicappet.

Curasyd tilbyder handicapservice til dig, der på grund af større eller mindre handicap har brug for hjælp til hverdagens mange rutiner og ikke mindst personlige pleje. Har du, eller får du en BPA-bevilling, så kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan gøre hverdagen meget nemmere for dig.

Curasyd
har et gratis tilbud til dig, der ikke selv ønsker at stå for arbejdsgiveransvaret.
Uden udgifter for dig (nu og i fremtiden) overtager vi ansvaret for følgende.

  • Ansættelseskontrakter og opsigelser på hjælpere
  • Udbetaling af løn og eventuel pension til hjælpere
  • Forsikring af hjælpere - herunder håndtering af eventuelle forsikringssager
  • Indbetaling til SKAT, ATP, AER, Barselsfond og feriekonto
  • Håndtering af barsel og sygedagpenge
  • Arbejdspladsvurdering (APV)


Curasyd tilbyder - i tæt samarbejde med dig - at få en hjælper-ordning til at fungere optimalt! Alt bliver lavet i overensstemmelse med dine ønsker og behov. Det er altafgørende for os, at du som bruger får medbestemmelse og medindflydelse, mens vi tager os af alt papirarbejdet med løn, skat, APV m.m.


Back to content | Back to main menu